Laatste update op 04/11/20

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de impact van Covid-19 op de werking van ListMinut. De veiligheid van onze gemeenschap van dienstaanvragers en dienstverleners waarborgen, blijft de prioriteit van ListMinut.

Uw veiligheid garanderen, onze prioriteit!

Als eerste deeleconomieplatform van het land, reikt onze verantwoordelijkheid veel verder dan een individuele verantwoordelijkheid. We zijn erg trots op de duizenden dienstverleners die elke maand hun buren helpen, maar dit brengt uiteraard een uitwisseling van duizenden interacties met zich mee.

We benadrukken dat de veiligheid van ons allen de absolute prioriteit moet blijven. Zorg er dus voor dat u te allen tijde de maatregelen opgelegd door de Belgische overheid respecteert. Het is essentieel dat ieder van ons zijn verantwoordelijkheid hierin opneemt, zijn gezond verstand gebruikt en zorg draagt voor zichzelf en de anderen rondom hen.

Diensten in alle veiligheid uitvoeren

Diensten met ‘Social distancing’

Overeenkomstig met de instructies van de Belgische overheid, blijft het behouden van social distance verplicht.
We vragen dan ook uitdrukkelijk aan onze gemeenschap om het gezond verstand te gebruiken en geen diensten aan te vragen of uit te voeren die fysiek contact vereisen.
Daarnaast vragen we om de regels van het respecteren van ‘social distance’ te allen tijde te respecteren tijdens de uitvoering van contactloze diensten.

Diensten waarbij social distancing meestal mogelijk is
Categorieën: klussen, tuinieren, transport, huishouden,…

Diensten binnen deze categorieën zouden in de meeste gevallen uitgevoerd moeten kunnen worden in overeenstemming met de geldende regels. De dienstaanvrager en dienstverlener verbinden zich ertoe te allen tijde een afstand van minstens 1,5 meter te bewaren, een mondmasker te dragen en indien mogelijk handschoenen te dragen.
De aanvrager en dienstverlener brengen elkaar op de hoogte mochten er symptomen van Covid-19 opduiken en zullen vervolgens de dienst annuleren.
We nodigen u uit om eveneens op voorhand contact op te nemen met de dienstverlener en/of aanvrager en samen te bespreken hoe de instructies nageleefd zullen worden.
Daarnaast benadrukken we nogmaals om uw gezond verstand te gebruiken en niet in te stemmen met diensten binnen de categorieën waarbij het behoud van social distance niet mogelijk is.
Opgelet, ListMinut treedt niet op als werkgever van de dienstverleners. We hebben hierdoor niet de mogelijkheid om een attest af te leveren voor de toelating van bepaalde diensten op een officiële manier.

Diensten waarbij social distancing meestal niet mogelijk is
Categorieën: events, zorg & welzijn,…

We verzoeken u vriendelijk om al de diensten binnen deze categorieën, die niet noodzakelijk of van dringende aard zijn, uit te stellen. Er kan in dit geval geen behoud van social distance gegarandeerd worden. Wij als ListMinut, hebben we geen volledige controle over al de inkomende aanvragen. We rekenen dan ook op de goede wil van ieder van ons. Het betreft uw veiligheid en de veiligheid van uw dierbaren!

Diensten waarbij de uitvoering virtueel mogelijk is
Categorieën: lessen & hulp, Informatica

Als de dienst het toelaat, voer de dienst dan virtueel uit. Dankzij de mogelijkheid om een scherm te delen en het gebruik van een webcam, zijn we ervan overtuigd dat er verschillende diensten binnen deze categorieën vanop afstand uitgevoerd kunnen worden. Als deze optie mogelijk is, geef hier dan de voorkeur aan. Mocht de dienst niet vanop afstand uitgevoerd kunnen worden, is het beter om deze uit te stellen.

Annulatie van diensten

Als de regels van social distance en andere veiligheidsmaatregelen niet gehandhaafd kunnen worden voor de diensten in uitvoering, stel deze dan uit. Als u besluit de dienst uit te stellen, kan de dienst in uitvoering blijven staan en plant u een nieuwe datum in van zodra de situatie het weer toelaat. Mocht het niet mogelijk zijn om de dienst uit te stellen, kan de dienst steeds nog geannuleerd worden.

Aan onze dienstverleners: Mocht u geen andere keuze hebben dan over te gaan tot het annuleren van een job, weet dan dat we rekening houden met de situatie en dit geen invloed zal hebben op uw realisatiepercentage. Neem indien nodig contact met ons op.

Advies aan onze gemeenschap

Het naleven van de instructies van de overheid

De situatie verandert voortdurend en dus ook de instructies van de overheid om de bevolking te beschermen.
We vragen u daarom om uzelf goed te informeren over de op te volgen maatregelen en deze regels onder geen beding te overtreden.
Het gaat om uw veiligheid, maar eveneens de veiligheid van uw dierbaren en de anderen om u heen.

Vertoont u symptomen?

Als u symptomen heeft, is het uiterst belangrijk dat u thuis blijft! Draag goed zorg voor uzelf, verzorg u goed en bescherm anderen door uit hun buurt te blijven.

Als u dienstaanvrager bent, brengt u uw dienstverleners op de hoogte en stelt u de diensten uit naar een latere datum. Zodra u geen symptomen meer heeft, neemt u opnieuw contact op met de dienstverlener om samen een nieuwe datum overeen te komen. De veiligheidsinstructies (social distance, het dragen van een mondmasker, enz.) moeten hierbij uiteraard steeds nauwgezet opgevolgd worden. Mocht het niet mogelijk zijn om de dienst uit te stellen, kan u de dienst annuleren via het tabblad ‘dienstaanvragen in uitvoering’.

Als u dienstverlener bent, brengt u uw klanten op de hoogte en stelt u al uw jobs in uitvoering uit. Neem de tijd om te genezen en volledig te herstellen voordat u nieuwe data voor uw jobs inplant. In geval van een annulatie door ziekte, zal dit geen invloed hebben op uw realisatiepercentage.

We vragen aan elk van u om te handelen vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel. Volg steeds de maatregelen van de overheid op. Bescherm uzelf en bescherm anderen.

Bij vragen, neem gerust verder contact met ons op. We helpen u graag verder!
Zorg goed voor uzelf! 😍️