Het ListMinut-team stelt een verzekering te uwer beschikking voor de diensten die via onze website worden uitgevoerd. De beste garantie voor een ervaring zonder zorgen!

Of het nu gaat om een kinderoppas, een herstelling uitgevoerd door een loodgieter of pet-sitting, er kan altijd iets onverwachts voorvallen. Dat is nu eenmaal zo. Om te vermijden dat u daarover zou gaan piekeren, heeft ListMinut ervoor gezorgd dat dankzij hun platform, al uw diensten vanzelf gedekt zijn.

In welke omstandigheden kan deze verzekering tussenkomen?

Elke situatie is verschillend. Maar voor elke soort diensten kan een klein probleem zich voordoen. Het is dus aangeraden om door een verzekering gedekt te zijn.

Dit zijn enkele voorbeelden waarvoor de verzekering die via ListMinut beschikbaar is, kan tussenkomen:

 • Wanneer een dienstverlener uw hond uitlaat en eventjes niet attent is, bijt het dier een voetganger.
 • De dienstverlener laat een pot verf op uw mooi tapijt vallen, het is beschadigd.
 • De dienstverlener heeft de reparatie van uw kraan niet perfect uitgevoerd. Er ontstaat wateroverlast en uw parket raakt beschadigd.
 • De privéleraar van uw kind duwt een kop koffie omver. De koffie komt op uw pc terecht.
 • De dienstverlener verbrandt een paar hemden terwijl hij/zij aan het strijken is.
 • Tijdens de dienstuitvoering valt de dienstverlener van een ladder en raakt gewond.
Wanneer u via ListMinut op een dienstverlener een beroep doet, is uw dienst automatisch verzekerd.

Welke soorten verzekering komen in aanmerking?

 • De 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating' die de schade aan derden in het kader van diensten uitgevoerd via het platform, verzekert;
 • De 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Toevertrouwd Voorwerp' die u verzekert indien u een goed beschadigt dat een klant u toevertrouwd heeft om het te herstellen;
 • De 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering' die de schade aan derden verzekert door uw producten nadat deze geleverd werden of door uw werken nadat ze uitgevoerd werden;
 • Juridische bescherming in geval van procesvoering.
 • De 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Lichamelijke ongevallen' die de dienstverlener dekt in geval van blijvende invaliditeit, medische kosten en bijkomende kosten of bij overlijden.

Tot welk bedrag bent u verzekerd?

 • De 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating' en de 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering' vergoeden de lichamelijke, de stoffelijke en zelfs de immateriële schade tot € 1.500.000 per schadegeval;
 • De 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Toevertrouwd Voorwerp' vergoedt de stoffelijke en immateriële schade tot €25.000 per schadegeval.
 • De « Aansprakelijkheid Lichamelijke Ongevallen » dekt de volgende schade: Overlijden (€ 10.000), permanente invaliditeit (€ 25.000), medische en bijkomende kosten (€ 2500).

Is er een franchise?

Ja er is een franchise. Merk op, de franchise valt voor de verantwoordelijkheid van de dienstverlener als hij/zij aansprakelijk is:

 • Garantie Uitbating: 10% van het schadegeval, met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250
 • Garantie Toevertrouwd Voorwerp: 10% van het schadegeval, met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250
 • Garantie Na Levering: 10% van het schadegeval, met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250
 • Garantie Lichamelijke ongevallen: € 25

Opgelet, deze dekking is enkel van toepassing voor de diensten die uitgevoerd worden via ListMinut door de dienstverleners ingeschreven als particulier. Als de dienstverlener een blauwe badge « PRO » heeft op het profiel, wil dit zeggen dat de dienstverlener met een btw-nummer geregistreerd staat en geldt de persoonlijke verzekering van de zelfstandige dienstverlener.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de verzekeringen die van toepassing zijn kan u hier terugvinden (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid & Lichamelijke Ongevallen / Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming). Een duidelijk overzicht van wat gedekt is en wat niet binnen de Overzicht Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid & Lichamelijke Ongevallen kan u hier terugvinden. Een duidelijk overzicht wat binnen de dekking van de Overzicht Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming valt kan u hier terugvinden.